Präsentatioun

Den TERRAVIVA 2023 ass den nationale Camp vun de Lëtzebuerger Guiden a Scouten fir hier Jonker am Alter tëschent 11 an 14 Joer (d'Avex) Vum 17. bis de 27. Juli 2023, wäerte 700 Avex an 300 Cheffen hier Zelter zu Ettelbréck op den Däichwisen opriichten

Praktesch Informatiounen

Zuel vu Participanten : 1000 Leit (700 Avex an 300 Chef)

Zielgrupp : Avex-Truppen vun den LGS (eventuell och FNEL)

Platz : Zu Ettelbréck hannert der Daichhaal. Um Site wou firdrun d‘Foire agricole ass.

Datum Camp : 17. Juli – 27. Juli 2023

Infrastruktur vum Camp :
Ons Campplaz verwandele mer fir 10 Deeg an eng Zeltstad, wou d’Dekoratioun an d’Konstruktiounen sech um Thema vun de 4 Elementer orientéieren. All Element gëtt vun engem Souscamp representéiert.

Campsite

De Programm orientéiert sech um Thema vum Camp, de 4 Elementer; Aerd, Wasser, Loft,  a Feier. Déi 4 Elementer stinn fir 4 wichteg Piliern aus dem Guidissem/Scoutissem, déi an den eenzelnen Programmpunkten thematiséiert a konkret ëmgesat ginn:

Feier – Abenteuer: Adventureaktivitéiten ginn deene Jonken vill Geleeënheeten dobaussen aktiv ze sinn, eng Ofwiesslung zum Alldag ze hunn, an hiren Entdeckergeescht unzereegen.Dobäi léieren si hier kierperlech Fäegkeeten auszebauen an e Bewosstsinn fir hire Kierper an hier Gesondheet z’entwécklen.

Wasser – Fridden: Enner Fridden  versti mir, zu all Moment oppen an tolerant vis-à-vis vun anere Kulturen ze sinn an dës als eng Beräicherung fir eist perséinlecht Liewen a fir eis Gesellschaft unzegesinn. Als Deel vun engem weltwäit aktive Jugendmouvement, ass Friddenserzéihung e wichtegt Element vun eisem Verband. 

Aerd – Natur: Mat Aktivitéiten am Beräich Natur an Ëmwelt wëlle mir bei de Jonken den Interessi un der Natur an d’Verständnes fir d’Zesummenhäng an d’Problematik förderen. 

Wand – Kreativiteit: Duerch ofwiesslungsräich Aktivitéite gi mir de Jonken e Raum fir Saachen auszeprobéieren an z’erfuerschen. Nom Prinzip vum „Learning by Doing“ kréien déi Jonk d’Méiglechkeet sech kreativ a selbstänneg un der Gestaltung vun hirem Programm ze bedeelegen. D`Avex sollen sech kreativ ausliewen kennen, an et soll een hinnen net alles virginn wat se sollen maachen.  Dëst ass ee Punkt deen een gudd bei de Veilléen, den Atelieren, de SC Aktivitéiten  oder der Avexbar  kann ëmsetzen