Den TERRAVIVA 2021 ass den nationalen Camp vun den Lëtzebuerger Guiden a Scouten fir eis Jonker am Avex-Alter (11 bis 14 Joer). Tëschent dem 19. an 29. Juli 2021 riichte mir eis Zelter bei den Däichwisen zu Ettelbréck fir 750 AvEx an 250 Chef op. De Camp wäert ganz ënnert dem Thema vun den 4 Elementer, Feier, Äerd, Waasser a Loft, stoen an sech un engem ganzheetleche Konzept vun engem nohaltege Liewen bei de Guiden a Scouten orientéieren.

Wéini?

19. Juli – 29. Juli 2021

Wou?